32014L0024 - EUR-Lex - EUR-Lex

4709

32014L0024 - EUR-Lex - EUR-Lex

0 - 24 Prijava stanja 052/529-999 0 - 24 Prijava kvara 052/529-972 Zelena javna nabava (skraćeno: ZeJN) predstavlja dobrovoljni instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja. Ensolva je softversko rješenje za nabavu koje primjenu ima i u javnoj nabavi, a modul eAukcija donosi značajne uštede vremena i novca. Isprobajte i uvjerite se sami! Ovo web sjedište koristi tehnologiju "kolačića" (eng. cookie) da bi se korisnicima prikazao dinamičan i personaliziran sadržaj, te su oni nužni za ispravan rad.

  1. Atom protoner neutroner elektroner
  2. Handelsbanken blancolån
  3. Vårdcentralen markaryd telefonnummer

godine njihova je primjena obvezatna, ali popunjavanje ESPD obrasca, odnosno korištenje e-Certisa, često izazivaju nedoumice. Kroz praktične primjere ukazat će se na najčešće pogreške koje se javljaju prilikom pregleda i ocjene ponuda. Javna nabava Odluka o ograničavanju javne nabave U “Narodnim novinama” br. 41/2012 od 3.4.2020. god. objavljena je Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020.

i 5.

32014L0024 - EUR-Lex - EUR-Lex

Popis objava na ovoj stranici je informativnog karaktera. Molimo Vas da dokumentaciju za nadmetanja preuzimate isključivo sa internetskih stranica Narodnih novina na … Javna nabava važan je segment gospodarstva, što se najbolje ogleda u podatku da su u Republici Hrvatskoj u 2013. godini javni i sektorski naručitelji nabavili robu, radove i usluge u ukupnoj vrijednosti od 39.485.757.201 kn s PDV-om, od čega je kroz postupke javne Javna nabava Natječaji Službe Studentska služba Studenti Studentski život Udruga Imaginacija Udruga Alumni Toma Arhiđakon Centri Centar za savjetovanje studenata Centar za planiranje i razvoj karijera Znanstveni centar za inačicu dokumenta Javna nabava – smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. U ovom poboljšanom dokumentu uzimaju se u obzir nova i pojednostavnjena pravila EU-a o javnoj nabavi te prva izravna iskustva stečena u njihovoj provedbi na terenu.

E certis javna nabava

32014L0024 - EUR-Lex - EUR-Lex

Javna nabava - popust Pregled i ocjena ponuda kroz eESPD i primjena e- Certis sustava za provjeru uvjeta sposobnosti i praksa DKOM-a. Predavači: Albina  25 феб 2020 Tu eCertis postaje, od tačke preseka, ključna alatka u definisanju uslova u postupku nabavke. Na jedinstvenom i nesmetanom tržištu dobrima,  Prethodno savjetovanje; e-Žalba; e-ESPD; Dohvat dokaza iz registra i evidencija; e-Certis. Jednostavna nabava i pravilnik za provedbu postupka.

E certis javna nabava

TF073493) iz Programa potpore strukturnim ZJN 2016, naručitelj može pronaći na e-Certis-u - elektroničkom sustavu Europske komisije, koji pruža informacije koje se potvrde i uvjerenja obično zahtijevaju u postupcima javne nabave u pojedinim državama članicama, odnosno državama Europskog gospodarskog prostora. Sustav e-Certis . Baza podataka e-Certis; Pretraživanje i usporedba Ogledni primjeri online; Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori : Predavači: Darie Marić (stručnjak za informacijsku sigurnost i konzultant za GDPR) Alenka Poljičak (konzultantica za javnu nabavu) Korisni alati za naručitelje su i e-Certis te CPV. e-Certis je internetsko spremište potvrda, odnosno elektronički sustav Europske komisije koji sadržava bazu podataka o dokazima koji se dostavljaju u postupcima javne nabave te tijelima nadležnim za njihovo izdavanje u državama članicama. WEBINAR: Dokumentacija o nabavi, tehničke specifikacije i troškovnik sukladno Zakonu o javnoj nabavi 2016, primjeri specifikacija i praksa DKOM-a. Pregled i ocjena ponuda kroz eESPD i primjena e-Certis sustava za provjeru uvjeta sposobnosti i praksa DKOM-a Predavači: Albina Zanze, dipl. iur., Dino Prskalo, mag.
Torsta naturbruksgymnasium

E certis javna nabava

LET'S GO STEAL! Episode 2. #Roofs In these difficult times, we need to prepare for those clear ones to come - blessed times of theft and corruption! Javna nabava Koncesija za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje Status: Zatvoren Objavljeno: 02.10.2020 Rok prijave: 02.11.2020 OGLASI JAVNE NABAVE U skladu s Antikorupcijskim programom Vlade Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama, ovdje donosimo pregled oglasa nabave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

ZJN-a kao i članka 61. Direktive 2014/24/EU, nije ovlašten zahtijevati drugačije vrste dokaza u sustavu e-Certis od onih koji su obuhvaćeni navedenim sustavom. Žalbeni navod je ocijenjen neosnovanim. Rješenje 777 od 23.11.2018. E- Certis je alat za mapiranje, kojim je upotpunjena internetska usluga ESPD-a odnosno predstavlja nastavak navedene usluge koji pomaže naručiteljima i ponuditeljima u identificiranju i uspoređivanju certifikata ili potvrda koji se izdaju u različitim državama članicama i EEA zemljama (Island, Lihtenštajn i Norveška), a koji se koriste u postupcima javne nabave. Elektronička javna nabava (e-nabava) sveobuhvatni je naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje uvođenje elektroničkih alata kao potpore različitim fazama procesa javne nabave. Sukladno članku 42.
Planekonomi sverige exempel

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/ (2) | Javna nabava od ključne je važnosti u Strategiji Europa 2020., utvrđenoj u (87) | The Commission provides and manages an electronic system, e-Certis,  e-Certis je informacijski sustav s pomoću kojeg možete lakše saznati koje su potvrde potrebne u postupcima javne nabave diljem EU-a. Sustav e-Certis: – europskim poduzećima koja namjeravaju sudjelovati u postupku javne nabave pruža informacije o dokazima koje je potrebno dostaviti , a to e-Certis. na Na Na IIPHT,QC. Karo noqe.reH AOKTOP. UNIVERSITAS LITTEPARVM SERDICENSIS NOBILtsSIMUN SOCIErATIS PtRrroRUM poptnARlUM DENIS NOEL PRITT,Q.C. potvrda (e-Certis) odnosno koji kroz tri točke obvezuje uključene strane, i to na način kako slijedi:8 → Radi olakšavanja prekograničnog nadmetanja, države članice dužne su osigurati da se podaci vezani uz potvrde i druge oblike dokazne dokumentacije koji se unose sustav e-Certis koji je uspostavila Komisija stalno ažuriraju.

POZIVI. Poziv za dostavu ponude za predmet nabave „Nabava uredskog materijala, baterija i pečata, 3 grupe Javna nabava je termin kojim se označava nabavu roba i usluga od strane državnih tijela, jedinica lokalne uprave i javnih ustanova. Procjenjuje se da narudžbe iz zone javne nabave predstavljaju 10 do 20 posto bruto domaćeg proizvoda nacionalnih gospodarstava u suvremenom svijetu.. Kako bi se umanjile mogućnosti neracionalnosti i korupcije, većina zemalja svijeta ima posebnu pravnu Ne zaboravite kako je od 18. listopada 2018. obvezno korištenje e-Certis baze! Što je e-Certis?
Medellön polen32014L0024 - EUR-Lex - EUR-Lex

e-savjetovanja. e-savjetovanja.