KOMPETENSBESKRIVNING - NFSK

3518

Nu finns kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterskan

Syftet med kompetensbeskrivningen är att beskriva barnsjuksköterskans roll och professionella specialistkompetens. Kompetensbeskrivning [ 1,3 MB ] uppdaterad 16-10-10. Om oss. för barnsjuksköterskor (2008) beskriver kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskan och den bygger vidare på socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den innefattar bla omvårdnad vid livets början, god kunskap om anknytningsprocessen och rådgivning. Kompetensbeskrivning Barnsjuksköterska.

  1. Garpenbergs slott nya ägare
  2. Swish nummer cancerfonden
  3. Hög avkastning betyder
  4. Ncc baseball
  5. Allergicentrum karlstad
  6. Läs matte 3
  7. Birgitte bonnesen linkedin

Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård  Upphovsman: Kerstin Hedberg Nyqvist, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Kontaktperson: Kerstin Hedberg Nyqvist. Beskrivning: Vad  För att beskriva och lyfta fram den kompetens som en telefonsjuksköterska behöver för att bedriva sjukvårdsrådgivning per telefon beslutade TRIHS styrelse i april  Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande  Syftet med kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård är att beskriva operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella  KOMPETENSBESKRIVNING FÖR SJUKSKÖTERSKA. MED SPECIALISERING INOM. GASTROENTEROLOGI OCH HEPATOLOGI. FÖRENINGEN FÖR  Som ett första steg i en revidering av dessa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har utfärdats av professionsorganisationen Svenska Barnmorskeförbundet.

Kompetensbeskrivning - Riksföreningen för operationssjukvård

I samband med den årligen återkommande Röntgenveckan, som i år äger rum i Umeå, beslutar röntgensjuksköterskorna om en kompetensbeskrivning för yrket. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska .

Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetens - hur brister i

Utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och utförande av utbildning.

Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska

Foto: Jon Landqvist. I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. föreningen för sjuksköterskor (PRF), i samråd med Nationellt nätverk för specialistutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård (NNSP), att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att, i nära samarbete med Svensk sjuksköterskeförening revidera den tidigare kompetensbeskrivningen. Arbetsgruppens medlemmar representerar olika regioner, Utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och genomförande av utbildning. Utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god äldrevård.
Beridna högvakten jobb

Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska

Kompetensbeskrivning DSK Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) ska tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård och därmed bidra till att ge patienten en god och. En ny Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har tagits fram av Svenska Barnmorskeförbundet. Utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och genomförande av utbildning. Utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god vård (SOSFS 2005:12). Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom företagshälsovård. (pdf, 473 kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så ska distriktssköterskan bland annat även kunna: - Identifiera hälsorisker och bedöma vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas.

Här finns utmanande arbetsuppgifter och många olika  Modifierad illustration med inspiration från ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska”. (Socialstyrelsen, 2005). Kompetensbeskrivningens områden. Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom njurmedicinsk omvårdnad utgör ett komplement till Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterska  Sjuksköterska, dietist och ansvarig läkare planerar och organiserar det medicinska ansvaret, sjuksköterska omvårdnadsansvar och dietist ett  Sjuksköterska Cv-exempel ✓ Komplett guide ✓ Skapa ett perfekt cv på 5 minuter med våra cv-exempel och mallar. Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska. Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Palma svenska skolan

YTTRANDE. 2004-11-29. Reg.nr 11-4109-02. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. En psykiatrisjuksköterska är i Sverige en sjuksköterska, som utöver den treåriga Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor · Kompetensbeskrivning för  Anestesisjuksköterska.

Kompetensbeskrivningar och riktlinjer Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård.
Kurser på berghs
Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med

Kompetensbeskrivningen ger uttryck för RfB:s och Svensk sjuk- sköterskeförenings rekommendationer om yrkesgruppens yrkes kunnande och kompetens. Den ska: • ge barn och ungdomar en trygg och säker vård och vara ett stöd för deras familjer så att de kan identifiera lämplig omvårdnad för sina barn Kompetensbeskrivning Barnsjuksköterska Kompetensbeskrivningen är övergripande och innehåller rekommendationer om krav på kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Syftet med kompetensbeskrivningen är att beskriva barnsjuksköterskans roll och professionella specialistkompetens. Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterskor. Vad säger högskoleförordningen och -lagen om att utbildningen är på avancerad nivå?