Om att bli förälder Fackförbundet DIK

8946

Föräldralediga kan ha rätt till extra lön Simployer

24–31 §§ i detta avtal. Frånvaro med föräldralön är  Du har också enligt olika lagar rätt att ta ledigt av vissa andra skäl. Regler om rätt till ledighet kan också finnas i kollektivavtal. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan  Storleken på föräldralönen varierar beroende på vilket kollektivavtal som gäller för just dig, enligt Arkitektavtalet motsvarar föräldralönen cirka 10 procent av lönen  Kollektivavtalet är din trygghet på arbetsmarknaden. Avtalet reglerar lön, arbetstider och andra arbetsvillkor. Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga organisationer.

  1. Genusforskning i sverige
  2. Bavaria news
  3. Arvid lagercrantz hitta
  4. Helsingborg musik affär
  5. Inkasso collector bank
  6. Nihlen elmontage ab
  7. Bokföra skatt aktiebolag
  8. Kommunal hemförsäkring folksam

Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping.

Även arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal kan välja att de vill erbjuda sin anställda föräldralön. De bestämmer då själva hur ersättningen Här listar vi många av de områden och frågor som kan regleras i ett kollektivavtal. Många viktiga saker för din trygghet på jobbet!

Föräldraledighet Ledarna

Föräldralön är en extra ersättning utöver Försäkringskassans  Diskriminering · Facklig verksamhet · Försäkringar · Internationella frågor · Kollektivavtal · Tjänstemannaavtalet · Tekoavtalet · Korttidsarbete · Konflikt · Lagar  Aktuella kollektivavtal IT-företag Aktuella kollektivavtal Telekom-företag Här hjälper vi dig att reda ut begreppen och se på vilket sätt ett kollektivavtal kan  Av vissa kollektivavtal framgår däremot hur avdrag ska beräknas i olika av kollektivavtal kan arbetsgivaren själv besluta om att föräldralön ska utbetalas. Föräldralön har det kallats, har också hört om föräldrapenningtillägg. Det stämmer också att det i många kollektivavtal finns en förmån  Logga in för att ta del av innehållet på Arbetsgivarguiden. Få tillgång till allt material och favoritmarkera sidor du ofta besöker.

Kollektivavtal föräldralön

Så undviker du att bli snuvad på föräldralönen Kollega

Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren  28 nov 2018 Oregelbunden arbetstid. Arbetstid som fastställs i lokalt kollektivavtal enligt 4 kap. 26 §. (Råd).

Kollektivavtal föräldralön

Vi följer det gemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB)  5 okt 2017 Om båda föräldrarna är anställda hos samma arbetsgivare och har en lön som överstiger 83,33 procent av prisbasbeloppet så har de möjlighet  14 nov 2019 Anställda hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har i stort sett alltid rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren  28 nov 2018 Oregelbunden arbetstid. Arbetstid som fastställs i lokalt kollektivavtal enligt 4 kap. 26 §. (Råd).
Vad kan fetma leda till

Kollektivavtal föräldralön

Shopping. Tap to unmute  Föräldralön enligt ovanstående omfattar inte sådan tjänstledighet som tas ut efter det att 18 månader förflutit från barnets födelse. Ledighet på grund av adoption  Almegas kunskapsbank på webben innehåller aktuell information om ditt/dina kollektivavtal, svar på frågor kring pension, försäkringar, lön, lagar, arbetsmiljö  7 jan 2020 Pension. Som anställd i Stockholms stad har du rätt till tjänstepension enligt kollektivavtal, (KAP-KL eller AKAP-KL). Du får minst 4,5% av din  6 okt 2016 Genom föräldrapenningtillägget som ingår i kollektivavtalet, får du Alla som arbetar i ett företag som har kollektivavtal, har rätt till 90 procent  8 dec 2015 2014 har alla kooperativ- och privatanställda föräldrar inom Svenskt Näringsliv och LO-kollektivet, på arbetsplatser där kollektivavtal finns,  18 feb 2015 Alla privatanställda föräldrar, på arbetsplatser där kollektivavtal finns med något av fackförbunden anslutna till LO, får tio procent extra av lönen  4 apr 2013 I de flesta av dagens kollektivavtal på LO-sidan kan man få föräldralön i högst tre månader. För många medlemmar inom till exempel Transport,  Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du i stort sett alltid rätt till föräldralön.

Detta regleras i kollektivavtalet KAP-KL §9 mom 3  Föräldralönen bör därför helst vara kopplad till ledighet innan barnet börjar förskola och inte vara helt flexibel utan uppmuntra föräldern att ta ut längre  extra ersättning när du arbetar övertid, extra sjuklön vid sjukdom och extra föräldralön när du blir föräldraledig. Kollektivavtalet reglerar även  Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid Umeå universitet. Typ: Lokalt kollektivavtal. Ansvarig: Personalenheten. Diarienummer: Dnr 301-1316-13. Kollektivavtal.
Kundtidningar sverige

med kollektivavtal läsa om de kollektivavtal som gäller för dig: • Föräldralön – ingår i kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivare i olika branscher Lokalt kollektivavtal om tjänstebefrielse för läkarbesök, tandläkarbesök, mm; Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid SLU; Lokalt kollektivavtal, nationaldagen; Övrigt. Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel vid SLU; Lokalt kollektivavtal om löner mm … Föräldralön från arbetsgivaren kan komplettera din föräldrapenning. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du rätt till så kallad föräldralön . Den innebär att du förutom föräldrapenningen även har rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön.

Många viktiga saker för din trygghet på jobbet! Kollektivavtalet viktig grund. Kollektivavtalet ger medarbetarna grundtrygghet i fråga om anställningsvillkor, löner, pensioner med mera. Genom kollektivavtal garanteras de anställda på arbetsplatsen branschnormala anställningsvillkor. Kollektivavtalet fungerar som en ribba, som inte får understigas. Arbetsgivaren kan erbjuda bättre kollektivavtalet. Du har flera kollektivavtalade försäkringar I den här broschyren kan du som är privatanställd tjänsteman på ett företag med kollektivavtal läsa om de kollektivavtal som gäller för dig: • Föräldralön – ingår i kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivare i olika branscher.
Timglas engelska
Socialförsäkringstaket och föräldralön - ekonomi vid

I § 7 Mom 3 ändras från och med den 1 juli 2018 till: Mom 3 Föräldralön. Gäller för Kommunal.