BESLUT - JO

6150

För närstående - Psykiatri Sydväst

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa Socialtjänsten i Huddinge kommun läser och handlägger regelbundet alla inkommande ärenden under nedanstående kontorstider: måndag-onsdag klockan: 8.00 – 16.30 Du kan skicka orosanmälan gällande barn och ungdomar till: Barn- och ungdomsenheten Individ- och familjeomsorg SOF 141 85 Huddinge. Vi har också en e-tjänst för orosanmälan och här kan du göra din orosanmälan digitalt. Under våra öppettider går det bra att ringa oss på telefonnummer Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv. Ring till Huddinge kommuns servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00 och be att få prata med mottagningen på barn- och ungdomssektionerna. Utanför kontorstid kan du göra en orosanmälan till socialjouren på telefonnummer 020-70 80 03. Huddinge kommun Barn- och ungdomssektionerna Individ- och familjeomsorgen 141 85 Huddinge Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare den största kommunen i länet efter Stockholms stad.

  1. Samarbete på engelska
  2. Oran park pest control
  3. Kan jag få bidrag
  4. Compliance medicina

Besöksadress: Kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Postadress: 141 85 Huddinge Telefon: 08-535 300 00 E-post: servicecenter@huddinge.se. Frågor och svar. Frågor svar om e-tjänsterna; Fråga servicecenter (frågeforum) Orosanmälan för barn och unga, Självservice. Om ett barn är i behov av stöd eller skydd ska du kontakta socialtjänsten 0380-51 82 77. Vid akut fara eller efter kontorstid ring 112 och begär polis eller socialjour. Som privatperson kan du välja att vara anonym när du ringer socialtjänstens mottagningsgrupp och gör en orosanmälan.

Om du får kännedom om något missförhållande där barn kan fara illa bör du anmäla till socialtjänsten.

Kontakta soc Nacka kommun

Anmälningsskyldighet för dig som jobbar med barn Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa Socialtjänsten i Huddinge kommun läser och handlägger regelbundet alla inkommande ärenden under nedanstående kontorstider: måndag-onsdag klockan: 8.00 – 16.30 Du kan skicka orosanmälan gällande barn och ungdomar till: Barn- och ungdomsenheten Individ- och familjeomsorg SOF 141 85 Huddinge. Vi har också en e-tjänst för orosanmälan och här kan du göra din orosanmälan digitalt. Under våra öppettider går det bra att ringa oss på telefonnummer Se hela listan på huddinge.se Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Huddinge socialtjänst orosanmälan

Samverkan kring personer med missbruk/beroende - Insyn

för att föräldrarna förbjudits att videofilma CC:s förskola gjorde hösten 2011 en orosanmälan enligt 14 kap. Svar: Socialtjänsten i Huddinge kommun anlitar inhyrda socialsekreterare från  hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska få sina samlade beroende har kontakt med socialtjänsten eller Anne Holmqvist Stålholm, Huddinge kommun. Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Huddinge socialtjänst orosanmälan

Bakgrund All personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin Orosanmälan, e-tjänst ; Kontakt Omsorgs- och socialförvaltningen. Kundcenter. 08-731 30 00. Vardagar: 08.30-16.00. Lejonvägen 15 181 82 Lidingö Orosanmälan i förskolan Samarbete mellan förskola och socialtjänst Reports of concern in preschool Cooperations between preschool and social service Årtal 2015 Antal sidor: 31 _____ Studien syftar till att undersöka och belysa samarbetet mellan förskola och socialtjänst när det gäller orosanmälan. Då förskolan/skolan gör en orosanmälan ska socialtjänsten meddela förskolan/skolan att anmälan har mottagits. I samtalet med förskolan/skolan gör socialsekreteraren en skyddsbedömning.
Ta skjermbilde iphone

Huddinge socialtjänst orosanmälan

9 sep, 2019 3; Finns det något sett att göra en orosanmälan av en äldre person som man oroar sig Om du misstänker att ett barn eller en ungdom (upp till 18 år) far illa, bör du enligt Socialtjänstlagen anmäla detta till socialtjänsten, se telefonnummer under kontakt enligt nedan. Du kan ringa mottagningen antingen för att göra en anmälan gällande oro för ett barn eller ungdom, eller för att rådgöra gällande ett barn eller ungdom. Orosanmälan i förskolan Samarbete mellan förskola och socialtjänst Reports of concern in preschool Cooperations between preschool and social service Årtal 2015 Antal sidor: 31 _____ Studien syftar till att undersöka och belysa samarbetet mellan förskola och socialtjänst när det gäller orosanmälan. Socialtjänstens stöd till barn, ungdomar och familjer bygger på frivillighet och utformas med respekt för vad familjen själv vill. Det är endast i de allvarligaste fallen som socialtjänsten behöver besluta mot föräldrarnas, barnets eller ungdomens vilja. Anmälningsskyldighet för dig som jobbar med barn Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa Socialtjänsten i Huddinge kommun läser och handlägger regelbundet alla inkommande ärenden under nedanstående kontorstider: måndag-onsdag klockan: 8.00 – 16.30 Du kan skicka orosanmälan gällande barn och ungdomar till: Barn- och ungdomsenheten Individ- och familjeomsorg SOF 141 85 Huddinge. Vi har också en e-tjänst för orosanmälan och här kan du göra din orosanmälan digitalt.

Svar: Socialtjänsten i Huddinge kommun anlitar inhyrda socialsekreterare från  hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska få sina samlade beroende har kontakt med socialtjänsten eller Anne Holmqvist Stålholm, Huddinge kommun. Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Anmäl intresse. Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver  Perinatal Psykiatrisk Enhet (PPE) Huddinge: ”Huddingemodellen”. 2. 5. Aktivt samarbete socialtjänst Orosanmälan gjord av PAL på psykosprogrammet.
15000 tecken hur många sidor

2. I de flesta fall bör förskolan/skolan informera vårdnadshavarna samt barn … Du kan göra en orosanmälan till individ- och familjeomsorgen (socialtjänsten) för ett barn, en ungdom eller vuxen som du är orolig för. Du behöver inte ha bevis. Det … 2017-12-17 Ånge kommun hänvisar till Orosanmälan.se för personer som misstänker att barn far illa. 2017-12-06 Start årlig genomgång av socialtjänstens hemsidor och kontaktuppgifter 2017-11-08 Kvällsmöte 2017-10-24 Kontaktuppgifter i kartan uppdaterat.

Omsorg och stöd. Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp från kommunen.
Starta handelsbolag tid
Så agerar kommunerna om ett barn inte kommer till skolan

Utanför kontorstid kan anmälan göras till socialjouren på 020-70 80 03. I första hand rekommenderar Huddinge kommun att e-tjänsten används. Orosanmälan.se rekommenderar starkt att du i slutet av din anmälan skriver att du vill bli kontaktad för att få det bekräftat att din anmälan gått fram, för att på så sätt säkerställa att den handläggs. Ett annat alternativ är att du ringer upp och får bekräftat att orosanmälan gått fram. Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten. Så anmäler du. Kontakta Individ- och familjeomsorgen (IFO) Växel tfn: 0486 331 00.