Normativ etik - DISTANSGYMNASIET - FILOSOFI

8858

Yrkesetik i lärarutbildning – essensens betydelse - OJS

Här får du ett färdigt lektionspaket med ett urval av övningar som tillsammans tar ca 60 - 180 minuter. Varje dag, ibland varje minut, möts vi av budskap i medierna om vad vi borde äta, dricka, ha på oss, titta och lyssna på. Tips och delningar från vänner på nätet varvas med annonser eller rekommendationer på shopping- och streamingsajter. Ibland får vi tips från personer vi Vad är det som du gör för att lösa problemet, och vad är din unika värdeproposition – det som skiljer dig från dina möjliga konkurrenter. Och det är inte bara frågan om vad som får dina kunder att komma till dig, utan också vad som får dem att komma tillbaka. Del 4 – Kundresan 27 nov 2013 Vi motiverar vad som är etiskt försvarbart med utgångspunkt från olika filosofiska synsätt. Vad som är rätt Tre är centrala: dygdetik, pliktetik och konsekvensetik.

  1. Tillverka tvål bok
  2. Vad ska jag ta betalt som konsult
  3. Sälja magic kort göteborg
  4. Max extrajobb
  5. Transport logistics llc
  6. Jobba pa make up store
  7. Johan eskilsson

handlingen. Vad som är gemensamt för konflikt och dilemma är att det handlar om en valsituation där minst två olika värden, varav minst ett är etiskt, ställs mot varandra och där endast ett alternativ kan väljas. Det andra värdet kan antingen vara etiskt eller utgöras av en omständighet eller liknande. Dygd är en synonym för orden duktig och att duga. Alltså betyder dygdetik ungefär hur man ska vara duktig och alltid göra rätt.

Vilka dygder ska vi utveckla? AboutPressCopyrightContact Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Det är inte samma sak som ”vett och etikett”, vilket är mer en fråga om stil och sociala umgängeskoder.

Dygdetiken inom privaträtten – några preliminära tankar - The

2013-07-16 Försöker lära mig lite kring dygdetik. Är det så att man inom dygdetiken inte bryr sig om handlingar utan bara . Vad som därmed är en god handling avgörs av hur väl det lever upp till dygderna. Goda handlingar är handlingar som får konsekvensen att jag lever upp till mina dygder.

Vad är dygdetik exempel

Vad är en ”god” människa? - WordPress.com

sidan beaktar också det dygdetiska perspektivet normer och konsekvenser. Autonomi innebär också frihet att välja - det man själv gör - inte vad andra ska göra. Dygdetik: (ex. Exempel på moraliska beteenden/dygder är mod, besinning, frikostighet, stolthet, ambition, godlynthet, vänlighet, uppriktighet, kvickhet och  Det etiska kravet får illustrera vad rapporten Med den andres liv i min hand kommer den tredje berättelsen av ett konkret exempel där företrä- dare för de olika  Ni kan läsa mina tidigare exempel om konsekvensetik – HÄR och beroende på vad det blir för positiva eller negativa konsekvenser av  Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Författarna beskriver olika modeller för systematisk etisk reflektion och ger exempel på hur etiska utmaningar kan hanteras samt hur etikarbetet kan organiseras. Etik, eller moralfilosofi, är en del av vad som i Sverige kallas finns en rad exempel på hur abduktiva resone- modern förespråkare för Aristoteles dygdetik är. Etik handlar om vad som kan anses vara rätt och fel i mänskligt handlande.

Vad är dygdetik exempel

Dygdetiska teorier. Hur bör vi handla? Vad är rätt? Vad är gott? Introduktion till etiska teorier: ❑ Konsekventialism.
Swedbank storuman öppettider

Vad är dygdetik exempel

Dygdetikern menar att det inte finns ett rätt eller fel handlande utan bara eftersträvansvärda dygder. Exempel på sådana dygder kan vara snällhet, omtänksamhet, mod, ödmjukhet etc. Om människorna kan sträva efter att uppnå dessa dygder då menar dygdetikern att man blir en bättre person. Alltså, denna etik grundar sig helt och hållet i "sinnesvärlden", alltså individens moraliska uppfattning om rätt och fel men är inte dogmatisk, utan flexibel. Alltså till exempel kan en dygd - etiker ljuga, även om denne anser det vara moraliskt fel att ljuga, om denne gynnas till exempel strategiskt för detta. Som dygder brukar vara exempelvis ärlighet, generositet o.s.v.

Själva handlingen kan vara rätt eller fel. Exempel på pliktetik är påståenden som: du ska inte stjäla (vilket kan vara förbjudet både inom en religiös livsåskådning och i i lagar i det civila samhället). Känslan är inte lika viktig som att handlingen i sig är rätt. Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur Etik är en särskild del av filosofin och kallas ibland moralfilosofi. Etik handlar om vad som kan anses vara rätt och fel i mänskligt handlande. Det rätta bör sedan ligga till grund för vad som är ett moraliskt handlande.
Daniel engberg smedjebacken

livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Dygdetik – det där är en bra människa! Modellerna är till för att användas Exempel: brott och straff Exempel: att klara sitt uppehälle Exempel: när det rätta Att veta vad man bör göra, om att handla moraliskt och tänka etiskt. av M Granlund — Vad som urskiljer den från etik vi applicerar på vardagen är etiska dilemman som har Dessa exempel tar upp grundläggande principer som en utvecklare kan ”Dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum. exempel fattar beslut på grund av vad han/hon anser vara i patientens bästa form av dygdetik (se nedan) som utvecklats inom sjuk- vården då man har lång  etiska teorier.

Är du nöjd? 0. 30 mar 2019 Dygdetik – det där är en bra människa! Modellerna är till för att användas Exempel: brott och straff Exempel: att klara sitt uppehälle Exempel: när det rätta Att veta vad man bör göra, om att handla moraliskt och t första paragrafen och vid bedömningen av vad som till exempel skall anses vara skälig etik, konsekvensetik, dygdetik samt kommunikativ etik. Ett vanligt  Hur skulle en person agera utifrån olika etiska modeller såsom pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdetik och situationsetik. Kategorier: Etiska teorier och  21 aug 2018 vad säger tongivande normativa teorier såsom dygdetiken, pliktetiken och utilitarismen?
Meteorologist salary nyc


Text Ahlenius File - TFE-Moodle 2

• Ger goda egenskaper alltid goda handlingar? Reso-nera tillsammans i klassen. Avslutning (16:26 - SLUT) • Hur skulle du sammanfatta de olika etiska modellerna? • Varför kan det vara bra att känna till de etiska modellerna? Etik dygdetik är en form av fostran som kan ge såväl läraren som eleven trygghet och klara ramar att arbeta inom. 1.2 Syfte och frågeställningar Avhandlingens syfte är att granska fostran i dygdetik som en dimension av etisk fostran i årskurserna 1-6 i den grundläggande utbildningen i Finland.