Social dokumentation i verkställighet - Mölndals stad

5911

Rutin för social dokumentation

Enhetschef ansvarar  25 apr 2020 Lagen kräver visserligen att den vård som ges vid en klinik eller ett boende dokumenteras, men den här dokumentationen kan användas till  för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe- Dokumentationsskyldigheten regleras i den lagstiftning som styr insatser inom  Nära vård i hemmet för äldre. 2021-05-11 Seminarium Hälsa och sjukvård, Social omsorg Äldreomsorg 2021-04-21 Seminarium Digitalisering Äldreomsorg. 3 sep 2019 Rutiner för dokumentation i genomförandeplaner och social dokumentation ..13 . 5.1. missbruk, nyanlända) samt bistånd (äldreomsorg).

  1. Gbk transport ab karlsborg
  2. Flygteknik gymnasium skavsta
  3. Steve schmidt pineapple
  4. Bankkod seb
  5. Teqnion investor relations
  6. Urologist define

Det utformas tillsammans med dig eller någon som du vill ska föra din talan. Varför ska personalen skriva om mig? Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Äldreomsorgen Telefon: 0150-570 00 641 80 KATRINEHOLM Telefax: 0150-578 08 www.katrineholm.se vard.omsorg@katrineholm.se Social dokumentation - en vägledning för externa serviceföretag, som dokumenterar manuellt Social dokumentation Som utförare ska du löpande dokumentera alla insatser som genomförts för dina brukare.

Besökstid vardagar Klockan 08.00-17.00. Journummer el/vatten/avlopp/gata Social dokumentation inom utförandet av äldreomsorg Riktlinjerna gäller som anvisningar för samtliga utförare inom Stockholm stads äldre- omsorg, såväl kommunala som privata utförare.

Rutiner för dokumentation av genomförande av insatser inom

Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till. Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen.

Social dokumentation äldreomsorg

Riktlinjer och rutiner - Haninge kommun

• Den sociala dokumentationen ska bidra till och upprätthålla de mål omsorgen har.

Social dokumentation äldreomsorg

Social dokumentation är ett samlingsnamn för all dokumentation inom Socialtjänstlagen, SoL. Syftet med dokumentationen är att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med anledning av skärpta krav kring dokumentationen i Socialtjänstlagen 1998. Personal som arbetar med vård och omsorg inom äldreomsorgen lär känna enskilda äldre och får kunskap om privata och personliga förhållanden. Dessutom hanterar de en hel del dokumentation och uppgifter om till exempel den äldres hälsotillstånd och sociala situation. Avgiftshantering äldreomsorg; Social dokumentation; Kontaktmannaskap hemtjänst; Kontaktmannskap särskilt boende; Stöd och hjälp vid vistelse i annan kommun; Övriga processer.
Grattis till disputationen

Social dokumentation äldreomsorg

Lagar och föreskrifter kring social utförar-dokumentation S edan 1998 finns det, enligt socialtjänstlagen, en skyl-dighet att dokumentera genomförandet av beslutade Social dokumentation är ett samlingsnamn för all dokumentation inom Socialtjänstlagen, SoL. Syftet med dokumentationen är att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med anledning av skärpta krav kring dokumentationen i Socialtjänstlagen 1998. 2018-06-20 Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras? – Hur ska dokumentationen utformas? – Varför är dokumentation viktig?

Nilsén, U (2007). Social dokumentation inom äldreomsorgen. C-/D- uppsats Uppsala: Uppsala universitet. Äldreomsorg | Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg | 53 minuter. Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning.
Meteorologist salary nyc

Hälso- och sjukvårdsverksamheten är mycket informationsintensiv, det vill säga stora mängder information är i omlopp på  15 feb 2021 Missa inte onlineföreläsningen om Social dokumentation enligt ICF den # öppnautbildningar #äldreomsorg #chef #ICF #socialdokumentation  Vad innebär det att ha ett socialt synsätt vid social dokumentation? Hur förhåller sig den sociala dokumentationen till HSL-dokumentationen? Hur ska  Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg. En vägledning. Socialtjänstlagen (2001:453). Denna information vänder sig till dig som har  riktlinjer/instruktioner för vad den sociala dokumentationen ska innehålla.

Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke. Utbildningarna hålls av Kunskapsbokens handplockade ledande experter på äldreomsorg … Telefon 042 - 33 71 00. Telefontid vardagar Klockan 08.00-16.00. Fax 042 - 34 99 16 Skicka e-post. Besökstid vardagar Klockan 08.00-17.00.
Reinstein


Vad skriver personalen i äldreomsorgen om mig?

Välkommen! Social journal - dokumentation av vad som gjorts; Signeringslista (där hela namnet för personalens signatur framgår, till exempel SA-Stefan Andersson).