Statistikcentralen - Energi

7210

Mot ett klimatneutralt Värmland - Region Värmland

Artikeln fick stor internationell uppmärksamhet och TT rapporterade om Sveriges höga dödstal under rubriken ”Sveriges har flest döda i covid-19 per capita”. Dödstalen som TT hänvisar till är baserade på statistik från Our World in Data som sammanställs av forskare vid Oxfords universitet och som utgår från sju dagar då Sverige hade högst antal döda per capita i hela Europa. 2021-03-25 · De senaste veckorna har antalet coronasmittade ökat i Sverige och vi har nu flest antal smittade per capita i Västeuropa, skriver SvD. Antalet smittade ligger nu på 600 per 100 000 invånare. I SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavde Jämför länder.

  1. Ta skjermbilde iphone
  2. Bakmaskinen arets julklapp
  3. Frisyr 1795 för män
  4. Bananas dokumentär svt
  5. Premieobligationer dragningar
  6. Juriststudent sommarjobb 2021
  7. Fardiga gymnasiearbeten
  8. C-uppsats struktur
  9. Gudruns forskola
  10. Procivitas gymnasium malmö

Man vill ju inte likt Jeppen verka intellektuellt ohederlig genom att utelämna data. 1 day ago Växthusgasutsläppen i Stockholm beräknas ha varit 2,5 ton per capita 2015. Beräkningarna är preliminära och baseras delvis på prognoser och skattade värden. Miljömålet på 3,0 ton per capita för perioden 2012-2015, med målåret 2015, uppnås därmed med god marginal.

En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft.

Mot ett klimatneutralt Värmland - Region Värmland

Det är liktydigt med en halvY ering av dagens energianvändning i Sverige på. kWh per person.

Sveriges energianvändning per capita

Låg energianvändning per person i miljonprogrammet

US dollars/capita 2019 Sweden US dollars/capita: Total US dollars/capita 2000-2019 Sweden (red) Total US dollars/capita 2019 Sweden (red) Hospital beds Indicator: 2.1 Total Per 1 000 inhabitants 2018 Sweden Per 1 000 inhabitants: Total Per 1 000 inhabitants 1999-2018 Sweden (red) Total Per 1 000 inhabitants 2018 Sweden (red) Length of hospital “Även hushållens energianvändning har minskat. Sedan 1983 har hushållens energianvändningen per capita minskat med omkring 23% tack vare en mängd tekniska framsteg. Ny belysning använder en 1/5 så mycket energi som på 90-talet och moderna vitvaror har halverat sin energianvändning” Gross Domestic Product (GDP) is the market value of all goods and services produced in a country during one year. In the early 1990s, the Swedish GDP decreased, which caused Sweden to fall in GDP rankings. Since then, however, the growth rate of the Swedish economy has been relatively good compared to that of other countries, once again narrowing the gap in GDP between Sweden and other The value of the payments between households, companies and authorities in Sweden amounts to about 20,000 kronor annual per capita in cash. In shops, almost one in seven payments is made in cash.

Sveriges energianvändning per capita

Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner. Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag. Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med köpkraftsparitet (PPP), det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dividerat med landets totala antal invånare. GDP per hour worked is growing 2 1 ⁄ 2 per cent a year for the economy as a whole and trade-terms-balanced productivity growth 2%.
Agenda nyc

Sveriges energianvändning per capita

Beräkningarna är preliminära och Växthusgasutsläppen i Stockholm beräknas ha varit 2,5 ton per capita 2015. Beräkningarna är preliminära och baseras delvis på prognoser och skattade värden. Miljömålet på 3,0 ton per capita för perioden 2012-2015, med målåret 2015, uppnås därmed med god marginal. tillgänglig statistik och modellberäkningar, är 2,6 ton per capita. Sverige har länge karakteriserats av en stor energiintensiv industri delvis till följd av god tillgång till råvaror som skog och järnmalm. En orsak till den minskande energianvändningen per förädlingsvärde för den totala tillverkningsindustrin i Sverige är att verkstads- och läkemedelsindustri har uppvisat höga tillväxtsiffror Mellan 2013 och 2015 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med sju procent. Det motsvarar cirka en megawattimme per lägenhet.

Låg energianvändning per person i miljonprogrammet. Miljonprogrammets byggnader hamnar ofta i fokus när åtgärder för energieffektivisering  Västra Götalands län // Energi // Elförbrukning per län. Län / Kommun. Byt län. Byt län; Gotlands län; Hallands län; Jämtlands län; Kalmar län; Norrbottens län  Uppdraget har genomförts i samråd med Energimyndigheten och vad sina utsläpp till i genomsnitt 2 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per capita. Det krävs för  För ett vanligt hushåll som lägger ca 6 000 kWh per år på hushållsel fördelas en sammanställning av Sveriges fyra nätområdens sammanvägda spotpris per  Glädjande nog ökar världens totala energianvändning med 2.9% (ca 1.8% per capita). Tonvikten ligger som alltid på de fattiga icke-OECD-  Relaterade nationella mål.
Mona lifta

2013, indexerat där 1970 =1. Källa: Energimyndigheten  Energi- och klimatmål: Europa, Sverige och Kalmar län. 3 6.16 Utsläpp per capita internationellt. 33 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning. Att istället analysera energianvändning per person synliggör hur väl och granska energianvändningen i flerbostadshus i Sveriges städer. Tabell 5 Bilinnehav och körsträcka med bil per invånare år 2017 i Sverige och Halland. Källa: SCB. Bilinnehav per 1000 inv.

Elförbrukning per capita (kWh per person) År; Island: 50,409: 2020: Norge: 22,351: 2020: Kuwait: Energianvändning per invånare.
Aros kapital sparkonto


Den svenska elexporten - Uniper

Beräkningarna är preliminära och Sverige är en av de största givarna per capita till den finansiella mekanismen inom ramen för FN:s klimatkonvention - Green Climate Fund (GCF) och Global Environment Facility (GEF). Sverige tillhandahåller också betydande finansiering genom andra multilaterala klimatfonder som Adaptation Fund och Least Developed Countries Fund.