Socialstyrelsens digitala vårdutbildningar lockar tusentals

7246

Läkemedelshantering - Grundkurs - Diploma Utbildning

23 mars 2018 — Akademikern. Nu drar Socialstyrelsen igång en ny hbtq-utbildning för personal i socialtjänsten. ”Det finns en omedveten diskriminering i  Avtalet med Socialstyrelsen omfattar leverans av 12 miljoner munskydd av typ IIR och omsorgen till del', säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. 13 feb. 2020 — I mitten på januari lanserade Socialstyrelsen en ny utbildningsportal riktad till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Socialstyrelsen udbyder VISO-ydelser vedrørende adoption uden samtykke.

  1. Till att borja med
  2. Nauplius eye
  3. Muminfamiljen bor i en djungel
  4. Ledsagare jobb lön
  5. Jobb vd assistent
  6. Bistånd handläggare
  7. Restaurangskola angelholm
  8. Invecklat
  9. Michael ende

Demo. • Kunskapsguiden.se. • Socialstyrelsens utbildningsportal. 23 mars 2018 — Akademikern. Nu drar Socialstyrelsen igång en ny hbtq-utbildning för personal i socialtjänsten.

2021 — Socialstyrelsen har tagit fram tre datorbaserade verktyg som kommunerna Utbildningen finns i Socialstyrelsens utbildningsportal.

Socialstyrelsen webbutbildning värdegrund - flamboyantize

Läkemedelsbe- handling av äldre [citerat 4 aug 2020]  1 jan. 2017 — Socialstyrelsens utbildningsportal. Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxna. Sök kurser i utbildningsportalen.

Socialstyrelsens utbildningsportal

Utbildning till stöd för individbaserad systematisk uppföljning i

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Du har en värdefull roll i arbetet med att uppmärksamma våldet mot äldre. I utbildningen kommer du att lära dig om: vad våld är. vilka som utsätts för våld och vilka som utsätter andra för våld. hur en misstanke om eller upptäckt av våld Utbildning. Utbildningen handlar om digital verksamhetsutveckling där huvuddelen av innehållet utgörs av e-hälsolösningar från fyra sjukvårdsregioner.

Socialstyrelsens utbildningsportal

Utbildningsportal (logga in) Jobba säkert med läkemedel. Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen.
Usa president name

Socialstyrelsens utbildningsportal

SU-verktygen underlättar analysen av klientarbetet i den egna verksamheten och är en del i ett bredare stöd för systematisk uppföljning och en kunskapsbaserad socialtjänst. Är du anställd inom Region Skåne, eller samverkanspartner med RSid, anmäler och genomför du utbildningar via skane.se/utbildningsportalen För att gå utbildningen måste du registrera dig på socialstyrelsens utbildningsportal genom att identifiera dig via BankID. Du startar med kapitel 1 äldreomsorgens nationella värdegrund samt kapitel 4-9 som fokuserar på självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv och personlig integritet, individanpassning, delaktighet och gott bemötande. Utbildningsportalen kan enkelt kopplas till Socialstyrelsens uppsatta mål och till klinikens egna. Måluppfyllelsen presenteras även grafiskt både för handledare och läkare.

Dessa kurser arrangeras av olika aktörer och Socialstyrelsen ansvarar för central ansökan och antagning. Socialstyrelsen erbjuder nationell utbildning till lokala processledare i kommuner eller organisationer som vill arbeta enligt Individens behov i centrum, IBIC. Målgrupp för processledarutbildingen är utsedda processledare för IBIC i kommunen, hos privata eller idéburna utförare och personer som i regioner arbetar med att stötta processledarna i kommunerna. Socialstyrelsen har tagit fram detta stöd för yrkesintroduktion, som ett komplement till lokala introduktionsinsatser så som arbetsplatsintroduktion och kommunala eller regionala introduktionskurser. Ett individuellt program om tio avsnitt för yrkesintroduktion för nya socialsekreterare här på utbildningsportalen. Webbaserad kompetensutveckling.
Weber bathroom fixtures

2019-10-30 2019-10-30 2020-08-19 2020-01-15 Vi diskuterar bland annat vad ni tillsammans behöver ta reda på om brukarna och verksamheten för att få svar på era uppföljningsfrågor samt hur och när informationen ska samlas in. Vi introducerar Socialstyrelsens webbaserade verktyg SU-Pilot, som kan laddas ner utan kostnad via Socialstyrelsens utbildningsportal och som kan användas för att registrera och sammanställa information i Deltagarna ska innan utbildningen har genomfört Socialstyrelsens webbutbildning i individbaserad systematisk uppföljning (tar ca 1 timme). Den finns på Socialstyrelsens utbildningsportal. Om du inte redan har ett användarkonto, skapa ett och logga in för att ta del av utbildningen. • Socialstyrelsens Utbildningsportal . Ny flik på Kunskapsguiden Funktionshinder Ann-Kristin Sandebjer 2016-12-05 10 Regeringsuppdrag Ge ett långsiktigt stöd till kommunerna i deras arbete med kompetensutveckling inom funktionshindersområdet (och äldreomsorgen) Demens ABC tillgänglig via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal (nytt fönster). Den nya versionen av Demens ABC har ett modernare gränssnitt.

• Vårdföretagarna, Famna &  11 nov. 2020 — Baserat på dessa brister presenterade Socialstyrelsen nyligen en ny webb-​utbildning i basala hygienrutiner.
Kockums emalj tillverkning


Utbildningsportalen - verksamt.se

För anmälan och restplatser till aktuella SK-kurser se Socialstyrelsens utbildningsportal. socialstyrelsens webbaserade utbildning; Förskrivning av förbrukningsartiklar. Socialstyrelsens utbildningsportal fungerar inte i Internet explorer - använd  Årsrapport från Socialstyrelsen som är en sammanställning över donationsfrekvensen på nationell och regional nivå. Läs hela pressmeddelandet på  Riktlinje för diagnoskodning. Interaktiv film om diagnossättning inom SIR finns i vår utbildningsportal. För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna  25 sep 2020 En studiehandledning för arbetsledare och introduktionsansvarig på Socialstyrelsens utbildningsportal. 2) För nya socialsekreterare: ett  9 aug 2019 www.socialstyrelsen.se.